تحلیل و پیش بینی قیمت متانول

تاریخ: سه‌شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۹

متانول در قمیت ۲۰۳ دلار ناحیه مهم حمایتی را دارا می باشد که در طول زمان هر بار به آن برخوردی داشته از این سطح توانسته رشد خوبی را تجربه کند. متانول پس از برخورد با کف حمایتی خود به سطح مقاومتی ۳۵۰ رسیده است. در صورت عبور از این سطح متانول به بزرگترین ترند منفی خود در قمیت ۴۳۳ می رسد که انتظار می رود در مرحله اول نتواند از این سطح عبور کند و مدتی درگیر این سطح باشد و پس از اصلاح زمانی به سمت هدف ۵۱۱ حرکت کند.

Methanol Analysis-15 December 2021 | www.petrobon.com
Methanol Analysis-15 December 2021 | www.petrobon.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.