تحلیل و پیش بینی قیمت نفتا

تاریخ: ‌شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

نفتا در هفته جاری نوسان خاصی نداشته و در همان محدوده قیمتی مانده است. در هفته جاری با خبر حمایت دولت امریکا از اقتصاد مقداری تقاضا بهبود پیدا کرد. انتظار می رود این هفته ذخایر نفتی امریکا کاهش داشته باشند و از طرفی کاهش تولیدات اپک سبب کاهش عرضه می شود که خود محرکی برای افزایش قیمت ها خواهد بود. نفتا همچنان در زیر محدوده مقاومتی ۵۲۶دلار قرار دارد انتظار می رود نفتا در ۱۰ روز آینده بتواند تا ۵۲۰ دلار رشد کند.

Naphtha Price Analysis-24 January 2021 | www.petrobon.com
Naphtha Price Analysis-24 January 2021 | www.petrobon.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.