تحلیل و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام

تاریخ: پنجشنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۹

نفت خام پس از برخورد به سطح حمایتی ۳۴ ساله خود (اغاز سال ۱۹۸۶ قیمت ۱۰$) توانسته رشد ۴ برابر را تجربه کند و به محدوده مقاومتی خود رسیده است در صورتی که نفت بتواند بالای ۵۰$ خود را تثبیت کند انتظار می رود مهم ترین ترند منفی خود را در قیمت ۶۰$ بشکند در وصورت عبور از ناحیه ۶۰$ در میان مدت انتظار رشد قیمت تا ۷۸$ و در بلند نفت ۱۰۰$ را خواهیم دید

Crude Oil Price-17 December 2020 | www.petrobon.com
Crude Oil Price-17 December 2020 | www.petrobon.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.