تحلیل و پیش بینی قیمت متانول

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

متانول جهانی پس از واکنش به قیمت ۳۱۰ دلار توانست در مسیر صعودی قرار بگیرد. متانول در هفته گذشته به علت کاهش بهای نفت افت چند درصدی را تجربه کرد و سپس در شروع هفته با افزایش تقاضا در هند و چین به محدوده ۳۴۰ دلار رسیده است. در بحث اندیکاتوری قیمت متانول به سطحی رسیده است که در گذشته شاهد شیب حرکتی سریع بوده است. به نظر می‌رسد متانول پس از واکنش به این ناحیه آماده حرکت به سمت ۳۶۰ دلار و سپس ۳۸۰ دلارخواهد بود.

Methanol Price Analysis - 3 March 2021 | www.petrobon.com
Methanol Price Analysis – 3 March 2021 | www.petrobon.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.