تحلیل و پیش بینی قیمت نفتا

تاریخ: ‌شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

درپی افزایش بهای نفت خام، قیمت محصولات شیمیای و پیتروشیمی سیر صعودی پیدا کرده است. نفتا پس از عبور از محدوده قیمتی ۵۲۰ دلار توانسته به ناحیه مقاومتی ۶۰۰ دلار نزدیک شود.

به نظر می‌رسد که نفتا کار بسیار سختی را برای رسیدن به این ناحیه قیمتی داشته باشد که باتوجه به تثبیت قیمت نفت و عدم افزایش تولید, قیمت‌ها می‌توانند به تعادل برسند. نفتا می تواند تا محدوده ۵۳۰ دلار کاهش داشته باشد و سپس به محدوده ۵۸۰ دلار وارد شود.

Naphtha Price Analysis-18 February 2021 | www.petrobon.com
Naphtha Price Analysis-18 February 2021 | www.petrobon.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.