پی وی سی S60

  • نام: پلی وینیل کلراید
  • فرمول شیمیایی: PVC S60
  • گرید: S60
  • ویژگی ظاهری: پودر
  • تولیدکنندگان: پتروشیمی بندر امام، اروند و آبادان
  • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
Call for Price
BUY NOW...