پی وی سی S57

  • نام: پلی وینیل کلراید
  • فرمول شیمیایی: PVC S57
  • گرید: S57
  • ویژگی ظاهری: پودر
  • تولیدکنندگان: پتروشیمی غدیر و آبادان
  • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

Call for Price
BUY NOW...