Kimyasal Maddeler Nedir

Endüstriyel kimyasallar, çeşitli endüstriler için kullanılan kimyasal hammaddelerdir. Bu bileşiklerin geniş ve çeşitli bir dünyası vardır. Endüstride her bir kimyasal bileşik, hammadde veya katkı maddesi olarak değişen miktarlarda kullanılmaktadır. Bildiğiniz tüm endüstrilerde çeşitli endüstriyel kimyasal hammaddelerin tüketimine dayalı çeşitli  kimyasal ürünler üretilir. Endüstriyel kimyasalların türleri farklı kriterlere göre sınıflandırılmaktadır. Kimyasal maddeler ve bileşikler dünyasında farklı moleküler yapılarla karşı karşıyayız. Bu bileşiklerin her biri kendi fiziksel ve kimyasal özelliklerine sahiptir ve piyasada genellikle endüstriyel ve laboratuvar derecelerinde satılmaktadır. Kimyasal hammaddeler 30 veya 50 kg’dan büyük hacimlerde ve standart ambalajlarda çeşitli sanayilere satılır. Çeşitli sıvı ve katı kimyasallar farklı ambalajlarda piyasaya sunulur. Örneğin, torbalar, jumbo torbalar katı kimyasallar ve variller, tankerler de sıvı bileşikler için kullanılır. Ayrıca paketler genellikle 25 kg’dan başlar ve 1000 kg’a kadar ticari ölçekte mevcut bulunurlar. Dünyada kimya tesislerinde endüstriyel kimyasal hammaddeler yılda milyonlarca ton üretim yapmaktadır, İran da en önemli kümyasal üreticisi ülkeler arasında yer alır. Dünyanın tüm ülkelerinde kimya endüstrisi ana endüstrilerden biridir. Endüstriyel kimyasalların alım satımı ticaret alanındaki işlerden biridir. Türkiye’de İran gibi kimyasal üretici ülkelerden kimyasal hammadde ithalatı iç pazarın ihtiyacına göre tüketime yönelik yapılmaktadır. İran Ortadoğu’da en büyük kimyasal ve petrokimya üretici ülkelerinden biridir. Biz Petrobon olarak İran’da üretilen her türlü kimyasalı en uygun maliyetle en yüksek kalitede temin etme imkanlarına sahibiz. Uzman satış ekibimiz sayesinde bizimle hayatınızın en kolay ve en iyi hammadde tedariki tecrübesini yaşayabilirsiniz. Yazımızın devamında siz değerli müşterilerimiz için çeşitli endüstriyel kimyasalların sınıflandırılmasından ve bu alandaki uygun kriterlerden ve kimyasal piyasasından daha çok bahsedeceğiz.

Kimyasal Malzeme Sınıflandırmaları

Endüstriyel kimyasallar aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırılır:

 • Maddenin toksisitesi
 • Kullanılabilirlik – patlayıcılık
 • Çevre için tehlike
 • Diğer bileşiklerle kimyasal reaksiyonlar
 • Kimyasallarla çalışma güvenliği
 • Gaz veya buhar şekilleri veya ortamdaki partikül madde değeri
 • Fiziksel ve kimyasal özellikler

Yukarıdakiler kimyasalların sınıflandırılmasında önemli ve temel faktörlerdir. Bunların tümü, her bir kimyasal bileşiğin güvenlik bilgi formunda listelenmiştir.  Her kimyasalın MSDS kısaltması ile adlanan bir güvenlik bilgi formu bulunur. Bu güvenlik broşürü bize kimyasal bileşikler ve bunların nasıl kullanılacağı, saklanacağı ve bunlarla nasıl çalışılacağı hakkında gereken bilgileri verir. Yukarıda belirtilen tüm kriterlere ek olarak, endüstriyel kimyasallarla çalışırken diğer önemli noktalar ve özellikle standart olarak bir dizi işaret kullanılmaktadır. Herhangi bir kimyasal bileşik için belirlenen bu işaretler, kimyasalın hangi sınıfa ait olduğunun kolayca anlaşılmasını sağlar.

Kimyasal Çeşitleri

Kimyasal dediğimizde ucu bucağı olmayan bir dünya karşımıza çıkar, hayatımızın her noktasında kimyasallar bulunurlar ve her sektör ve işe göre farklı kimyasallar kullanılır. Endüstriyel olarak baktığımızda daha sınırlı bir liste karşımıza çıkar, genel olarak farklı endüstrilerde sık kullanılan birkaç kimyasal türü vardır, bunları yazımızın devamında sizin için derledik:

 • Asitler
 • Alkoller
 • Çözücüler
 • Glikoller
 • İzosiyanatlar

Yukarıda belirttiğimiz kimyasal grupları endüstriyel sanayilerde en çok kullanılan kimyasalların mensup oldukları gruplardırlar. İran gibi büyük kimyasal üretim endüstrisi olan ülkelerde bu kimyasallar her yıl milyonlarla ton üretilip ve piyasaya sunuluyorlar, Petrobon İran kimya üretim endüstrisinde güçlü bağlantılara sahip olup ve çok yönlü ilişkilere sahiptir. Yılların tecrübesi şirketimizi hammadde tedarik zincirinin önemli halkalarından biri haline getirmiştir. Yazımızın devamında yukarıda belirttiğimiz kimyasal gruplarının en çok kullanılan mensupları hakkında daha detaylı bilgiler vereceğiz.

Asitler

Asit kelimesi Latince kökenli olup ekşi anlamı veren “acidus” kelimesinden gelmektedir.  Sıvı çözeltileri ekşi bir tat, ayrıca asitler bazlar ve belirli metallerle örneğin kalsiyum veya magnezyum ile çeşitli tuzların oluşumuna sebep olur. Asidik sıvı çözeltilerin pH’ı 7’den azdır. Düşük pH, daha fazla asitlik ve daha yüksek pozitif hidrojen iyonları konsantrasyonu anlamına gelir. Asit benzeri özelliklere sahip çözeltiler veya kimyasallara asidik denir. Aşağıda endüstride sık kullanılan asit çeşitleri yazılmıştır:

 • Asetik asit
 • Sülfürik asit
 • Sülfonik asit

Yukarıda belirttiğimiz asit çeşitleri sanayide en çok kullanıma sahip olan asitlerdirler, aşağıda onların her biri hakkında kısaca siz değerli müşterilerimizi bilgilendireceğiz.

Asetik Asit

Asetik asit, CH3COOH kimyasal formülüne sahip organik bir bileşiktir. Asetik asitin kimyasal sembolü AcOH’dir. Görünüşte renksiz bir sıvıdır ve etanoik asit, metan karboksilik asit ve bazen buzlu asetik asit gibi başka isimlerle de bilinir. Asetik asit belirgin ekşi bir tada ve keskin bir kokuya sahiptir. Bu hidrofilik polar çözücü, etanol ve suya benzer. Asetik asit, orta derecede nispi statik mukavemeti ile polar ve polar olmayan bileşikleri çözme yeteneğine sahiptir. Asetik asidin çözünürlüğü ve karışabilirliği, onu dimetil tereftalat üretiminde bir çözücü olarak yararlı bir endüstriyel kimyasal haline getirir. -Bu basit karboksilik asit, çözeltiden yalnızca kısmen ekstrakte edildiğinden zayıf asit olarak sınıflandırılır, ancak konsantre asetik asit aşındırıcıdır ve cilde zarar verebilir. Bu zayıf asit, yalnızca güçlü bir baz ile reaksiyona girdiğinde tamamen ayrışır. Tuz, ester veya asetik asit asetat olarak adlandırılır. Endüstriyel olarak asetik asit, bazı baskı işlemlerinde kullanılan metal asetatların hazırlanmasında kullanılmaktadır. Bu organik bileşik antibakteriyel özelliklere sahiptir ve lipidlerin çözünmesinde ve hücre zarlarında yağ asitlerinin birikmesinde rol oynayabilir. Bu nedenle dezenfektan üretiminde bu ürün kullanılmaktadır.

Sülfürik Asit

Sülfürik asit kimya sanayinde ve sanayide çeşitli alanlarda kullanılan bir kimyasaldır. Bu malzeme çok ucuzdur ve kolayca hazırlanabilir. Metal çıkarma, boyama endüstrilerinde kumaşların rengini stabilize etmek, suyu arıtmak vb. için kullanılır. Çiftçiler, toprağı gübrelemek ve kaliteli ürün elde etmek için sülfürik asitli kimyasal gübreler kullanırlar. Sülfürik asidin ana kullanımı, örneğin süperfosfat ve amonyum sülfat gibi kimyasal gübrelerin üretimindedir. Bu asit, hidroklorik asit, nitrik asit, sülfat tuzları, bileşik deterjanlar, boyalar ve deterjanlar, patlayıcılar ve narkotikler gibi kimyasalların üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Petrol rafinasyonunda, safsızlıkları yıkamak için benzin ve diğer rafineri ürünleri kullanılır. Ayrıca metallerin işlenmesinde, örneğin kalay veya çinko ile kaplanmadan önce dekapaj demirinde (çelik) kullanılır. Sülfürik asit, %33 H2SO içeren ve yaklaşık 1.25 özgül ağırlığı olan motorlu araçlarda (kullanım için asit) yaygın olarak kullanılan kurşun-asit akülerde elektrolit olarak kullanılır. Sülfürik asit kükürtten üretilir. Kükürt oksit, önce kükürtün hava varlığında yakılmasıyla elde edilir. Ortaya çıkan sülfür oksit farklı işlemler yapılarak asit sülfürike dönüştürülür. Bu asit yüksek tehlikeli maddeler arasına girer ve onunla çalışırken güvenlik önlemlerine uymak çok önemlidir.

Sülfonik Asit

LABSA olarak kısaltılan Sülfonik Asit kükürt trioksit adı verilen bir madde kullanılarak sülfonasyon yöntemiyle üretilir. Sülfonik asit, deterjan endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sülfonik Asit Sülfonik Asit güçlü bir asittir ve güçlü aşındırıcı etkilere sahiptir. Bu nedenle, sülfonik aside maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Sülfonik Asitler veya LABSA çok güçlü asitlerdir. Aslında, asetik asit ve benzoik asit gibi diğer asit türlerinden bir milyon kat daha asidiktirler. Oksitleyici olmayan, kahverengi bir asittir, suda çözünür ve farklı özelliklere sahip olabilir. Kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak çok asidik olduğundan, bu malzemelere depolama sağlamak ve maruz kalmadan kaçınmak için standart kriterler kullanılmalıdır. Bu asitle temasta olan maddeler sülfonik asitlerin veya LABSA’nın korozyon etkilerine karşı yeterince dayanıklı olmalıdır. Ayrıca ciddi vakalarda yanıkların yanı sıra gözleri, cildi ve akciğerleri tahriş edebilir. Bu nedenle, güvenli endüstriyel uygulamalar uygulanmalıdır.

Sülfonik asit, deterjan endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ucuz bir yüzey aktif maddedir. Toz ve sıvı deterjan formülasyonlarında en yaygın kullanılan yüzey aktif madde olmaktadır. Çoğu deterjan bileşiğinin formülasyonunda köpürme, temizleme ve leke çıkarma maddesi olarak kullanılır.

Alkoller

Alkoller, bir hidroksil (-OH) grubuna sahip kimyasal bileşiklerdirler. Metanol (odun alkolü), yakıt ve çözücü olarak birçok kullanımı olan en basit alkoldür. Fermantasyon işlemi ile hazırlanan etanol (tahıl alkolü), sağlık, kozmetik ve tıp endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmakta ve bazı çift yakıtlı araçlarda çevre dostu bir yakıt olarak kullanılmaktadır. İzopropil alkol, enjeksiyondan önce cilt antiseptiği olarak kullanılır. Alkoller farklı şekillerde hazırlanır ve hidroksil grubu diğer birçok fonksiyonel gruba dönüştürülebilir. Bu nedenle alkoller çok faydalı sentetik bileşiklerdir. Endüstride en çok kullanılan alkol türleri aşağıdakilerdir:

 • Metanol
 • Etanol

Yukarıda belirttiğimiz alkol çeşitleri farklı sanayilerde en çok kullanıma sahip olan alkoller olmaktadırlar, aşağıda onların her biri hakkında kısaca siz değerli müşterilerimizi bilgilendireceğiz.

Metanol

Metanol, en basit alkol olarak renksiz, uçucu, toksik ve oldukça yanıcı bir sıvıdır. Metanol ayrıca metil alkol, metil alkol, metil hidrat, metil hidroksit ve odun alkolü olarak da bilinir. Metanol solvent, boya, plastik ve antifriz gibi birçok nihai ürünün üretiminde stratejik ürünlerden biri olarak kullanılmaktadır. Metil alkol türevlerinin çeşitliliği ve çeşitli endüstrilerde kullanımı bu ürünü stratejik bir meta haline getirmiştir. Dünyada üretilen metil alkolün çoğu formaldehit, asetik asit ve MTBE üretmek için kullanılmaktadır. Metil alkol ayrıca içten yanmalı motorlarda yakıt olarak da nadiren kullanılır.

Etanol

Etanol (etil alkol veya etilik alkol), oksijenli bir organik kimyasal olarak tanımlanmıştır. Çözücü, dezenfektan, antifriz, yakıt gibi özelliklerin benzer kombinasyonu ve özellikle diğer kimyasalların hazırlanmasında aracı olarak çok yönlü rolü nedeniyle büyük bir kullanım yelpazesine sahiptir.Etil alkol, endüstride ve tüketici ürünlerinde en yaygın kullanılan kimyasallardan biridir. Etanol solventlerin yanı sıra diğer kimyasalların üretiminde bir ara madde olarak da kullanılır. Alkol sudan sonra en çok kullanılan çözücüdür. Etil alkol, ilaçların, plastiklerin, verniklerin, cilaların, plastikleştiricilerin, parfümlerin ve kozmetiklerin hazırlanmasında önemli bir hammaddedir. Son yıllarda, bir çözücü olarak etil alkolün rolü büyük ölçüde artmıştır. Öte yandan, asetaldehit yapmak için etanol yerine bütildehit ve etil heksanol daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Etil alkol geçmişte yaygın olarak bir antifriz olarak da kullanılmıştır, ancak şimdi bu alanda etanolün yerini etilen glikol almaktadır. Sıvı deterjan ve temizleyicilerin hazırlanmasında çözücü olarak kullanılır. Saç spreyi aerosolleri ve gargaralar gibi kozmetikler için etil alkol tüketiminde de son yıllarda önemli bir artış oldu.

Çözücüler

Her çözelti, çözücü ve çözünen olmak üzere en az iki kısımdan oluşur ve bir çözeltinin en büyük bölümünü oluşturan ve çözünenin bir kısmını çözen maddeye çözücü denir. Çözücüler, çözünenin doğasını değiştirmeden sıvıları, gazları ve katıları çözebilir. Doğadaki çoğu çözelti bir çözücü ve birkaç çözünür madde içerir. Deniz suyu bu çözeltilere bir örnektir. Dünyada en bol bulunan ve bilinen çözücü sudur. Bu çözücü birçok iyonik ve kovalent bileşiği çözer. Çözücüsü su olan çözeltilere sulu çözeltiler denir. Besinlerin sindirimi, emilimi ve metabolizması gibi çoğu biyokimyasal süreç sulu çözeltide gerçekleştirilir. Kimya endüstrisinde birçok reaksiyon sulu ortamda gerçekleşse de organik çözücüler olarak adlandırılan hekzan, etanol ve aseton gibi başka çözücüler de vardır. Organik çözücülerden elde edilen çözeltiye susuz çözelti denir. Çözücüler doğada ve bedenimizde olduğu gibi farklı endüstrilerde ve sanayilerde de hayati öneme sahiptirler. Aşağıda sizin için en önemli ve farklı sanayilerde sık kullanılan çözücüleri yani solventleri listeledik:

Hidroklorik Asit

Hidroklorik asit, çok keskin bir kokuya sahip berrak, renksiz bir çözücüdür. Birçok endüstriyel kullanıma sahip çok aşındırıcı bir mineral asittir. Hidroklorik asit, 16. yüzyılda Libavius ​​tarafından metallerin eritilmesi için kil çömleklerde tuzun ısıtılmasıyla saf halde üretildi. Hidroklorik asit, hidrojen klorürün suda çözülmesiyle hazırlanır. Hidrojen klorür çeşitli şekillerde üretilebilir. Bu asit bir çözücü olarak farklı sanayi ve endüstrilerde hayati öneme sahiptir.

Petrobon şirketi üretici fabrikalarla sıkı bağlantısı ve saygın uluslararası kaynaklara erişimi nedeniyle, hidroklorik asit kimyasalını siz değerli müşterilerimiz için sürekli olarak ve rekabetçi bir fiyatla tedarik etmeye her zaman hazırdır.

Glikoller

Glikol, bitişik karbonlara iki grup hidroksil parçasının eklendiği bir alkol grubudur. Glikoller, donma noktaları suyun donma noktasından -10 ila -15 daha düşük olduğu için soğutma ve antifrizde yaygın olarak kullanılır. Su ile karıştırıldığında, karıştırılan su ve glikol oranına bağlı olarak donma sıcaklığı -55 santigrat dereceye kadar düşürülebilir. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, su/glikol karışımlarının metaller üzerinde korozif etkisi olabileceğinden, antifrizde korozyon önleyici ve stabilizatör kullanılmalıdır. Glikoller ve gliseroller, suda tam çözünürlükleri nedeniyle endüstride birçok uygulamaya sahiptir. Bu bileşiklerin çoğu boyalarda, reçinelerde, mürekkeplerde, böcek öldürücülerde ve ilaçlarda çözücü olarak kullanılır. Ayrıca aktif hidroksil grupları, glikolleri önemli kimyasal aracılara dönüştürür. Glikollerin ve poliglikollerin birçok uygulaması arasında en önemlileri donma noktasını düşürmek için antifriz kullanımı, yağlama ve çözeltidir. Bu bileşikler ayrıca patlayıcı ve alkid reçineleri, fumigantlar ve kozmetiklerin kombinasyonunda gıda katkı maddeleri olarak doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmaktadır. Glikol çeşitleri:

 • Monoetilen glikol (MEG)
 • Dietilen glikol (DEG)
 • Trietilen glikol (TEG)

Bu glikol türleri çoğu sanayilerde çok sık kullanılan ve hayatımızda bizim de etkileşimde olduğumuz kimyasallardırlar. Aşağıda glikol çeşitleri hakkında daha detaylı bilgiler vereceğiz.

Monoetilen glikol (MEG)

Monoetilen glikol, araçlarda antifriz olarak ve polimerlerin öncüsü olarak kullanılan organik bir bileşiktir. Monoetilen glikol tatlı bir tada sahip saf, renksiz, kokusuz ve toksik bir sıvıdır.

Monoetilen glikol kullanımları:

 • Plastik endüstrisinde mono etilen glikol önemli bir hammaddedir
 • Reçinelerin ve polimer liflerin hazırlanmasında monoetilen glikol kullanılır
 • Polyester elyaf, içecek şişeleri ve ambalaj filmlerinin üretiminde monoetilen glikol kullanılır
 • Mono etilen glikol polyester polietilen tereftalat (PET) polimerinin ana hammaddesidir

Dietilen glikol (DEG)

Dietilen glikol organik, berrak, nem geçirmez ve kokusuz bir kimyasaldır. Su ve organik çözücülerle karıştırılabilir. Dietilen glikol, bir oksijen atomu ile birbirine bağlanmış iki etilen grubuna sahiptir. Dietilen glikol, diğer iki faktörlü alkoller gibi, iki OH-fonksiyonel kimyasal gruba sahiptir.

Kullanım alanları:

 • Polyester reçineler
 • Yumuşatıcılar
 • Nitroselüloz solvent
 • Poliüretan üretimi
 • TEG üretimi

Trietilen glikol (TEG)

Trietilen glikol, iki faktörlü alkoller veya DL’ler ailesinden organik bir bileşiktir ve bir vinil plastikleştirici olarak kullanılır. Trietilen glikol yüksek toksisiteye sahiptir. Antimikrobiyal cihazlarda da kullanılır. Glikol, klima sistemlerinde doğal gaz nem giderici olarak kullanılır. Trietilen glikolün kullanım alanları:

 • Petrol ve gaz endüstrisi
 • Nem emicilerin üretimi
 • Tekstil üretimi
 • Fayans üretimi
 • Çimento üretimi

İzosiyanatlar

İzosiyanat, ilk olarak 1848’de Wurtz adlı bir adam tarafından keşfedilen bir kimyasal bileşiktir. İki veya daha fazla fonksiyonel grupla üretilen bir kimyasal bileşiğe sırasıyla diizosiyanat ve poliizosiyanat denir. Bu bileşikler, düşük moleküler ağırlığa sahip kimyasal bileşikler ailesine aittir ve oldukça reaktiftir. İzosiyanatlar, çok çeşitli kimyasal reaksiyonlarda yer alan önemli monomerlerdir. Örneğin, aminler, alkoller, merkaptanlar, su, karboksilik asitler ve hatta kendileriyle reaksiyona girerek dimerler (ortodyonlar) ve trimerler (izosiyanoratlar) oluşturabilirler veya poliizosiyanatlara polimerize edilebilirler. İzosiyanatlar, poliüretan polimerleri oluşturmak için alkoller (hidroksil) ile reaksiyona girer. Bu ürünler arasında poliüretan köpükler, termoplastik elastomerler, spandex elyaflar, poliüretan boyalar vb. sayılabilir. Aşağıda en önemli ve sanayide sık kullanılan izosiyanatlar yazılmıştır:

Toluen Diizosiyanat

Toluen diizosiyanat (TDI), 2,4-TDI ve 2,6-TDI izomerlerinin bir karışımı olarak üretilen keskin, renksiz, toksik kokulu organik bir bileşiktir. Bu kimyasal renksizdir, ancak ticari numuneler safsızlıklar nedeniyle sarı renkli olabilir. TDI, toluenden üç adımda elde edilir. İlk aşamada toluen nitrik asit ile nitratlanır ve dinitro toluen sentezlenir. Bu adım, nihai TDI izomer oranını belirler. Bir sonraki adımda nitro-toluen hidratlanır ve diamino-toluen (TDA) izomerleri üretilir. Son olarak, TDA fosgen ile reaksiyona girer ve TDI elde edilir. Bu aşamada yan ürün olarak hidroklorik asit hazırlanır ve bu asidin endüstrideki ana üretim kaynaklarından biridir. Ham TDI daha sonra damıtma yoluyla saf ürüne dönüştürülür. TDA esas olarak esnek poliüretan köpük, kaplamalar, endüstriyel kaplamalar ve yapıştırıcıların üretiminde kullanılmaktadır. TDA’daki izosiyanat grupları, karbamat (üretan) oluşturmak için hidroksil gruplarıyla reaksiyona girer. İzosiyanat, tüm poliüretan ürünlerini oluşturan hammaddedir. İzosiyanat kullanılan sektörler arasında  poliüretan köpük, yalıtım malzemeleri, yüzey kaplamaları, araba koltukları, mobilya, yer döşemeleri, halı paspasları ve kapalı malzemeler gibi birçok poliüretan ürünün boyanması, köpürtülmesi ve üretimi gibi sektörler örnek gösterilebilir.

Kimyasalların Satış Piyasası

Kimyasallar müşterinin isteğine göre standart ve uygun ambalajlarda temin edilmelidir. Bu bileşiklerin fiyatı üretim yerli veya ithal olarak belirlenir. En yaygın olarak kullanılan endüstriyel kimyasallar genellikle 100 kg’dan fazla miktarlarda satın alınır. İlaç endüstrileri, inşaat malzemeleri endüstrileri, döküm ve metaller, elastik ve plastik, boyalar, reçineler ve endüstriyel kaplamalar, rafineri şirketleri endüstriyel kimyasallar satın alan müşteri örnekleridirler.

İthal endüstriyel kimyasallar pazarında, yüksek saflıkta bileşikler sunan Çin, Almanya ve Türkiye’den saygın markalarla ilgileniyoruz. Sanayilerde tüketimin sağladığı katı ve toz halindeki kimyasallar veya topaklar farklı granülasyonlara sahiptir. Bu parçacıklar boyut ve çaplarına göre sınıflandırılır. Boyutlar “Mikron” veya “nanometre” olarak rapor edilir. Genellikle elastik, plastik ve polimer tekstil endüstrileri için kimyasal ilaçlar, kimyasal gübre hammaddeleri ve sarf malzemeleri için hammadde alımı, tümü dahil endüstriyel hammadde siparişleri alınır. Ülkedeki önemli sanayi şehirleri endüstriyel hammadde tedariki alanında faaliyet göstermektedir. Endüstriyel kimyasallar farklı şehirlerdeki sanayi sitelerinde üretilmekte ve satılmaktadır. Bazılarıysa borsa yoluyla ayrıca yüksek miktarlarda satın alınabilirler. Petrobon olarak her türlü kimyasalı en uygun fiyatlarda size kolaylıkla temin etme gururuna sahibiz. Uzman satış ekibimiz ve yılların verdiği tecrübe sayesinde müşterilerimize eşsiz bir satın alma tecrübesi yaşatıyoruz.