Seçiminizle eşleşen ürün bulunamadı.


Etanol fiyatları

Alkol çeşitlerini ve fiyat listesini almak ve satın almak için Petrobon Company petrokimya satış departmanı uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazımızda etanol ve özelliklerini tanıtmaya çalıştık. Ve üreticilerini isimlendirdik. Hammadde alım fiyatını öğrenmek ve her bir ürünün haftalık fiyat değişimini bir grafikte görmek için Petrobon Trading Company’nin web sitesine bakabilirsiniz. Bu makaleyi ilginç ve yararlı bulacağınızı umuyoruz.

Etanol üreticileri

Etanolün hammaddesi Zanjan’daki Kimia Alkol Petrokimyalarında ve Pars Alkol’de üretilmektedir.

 

Etanol nedir?

Etanol, alkollü içeceklerin ana bileşeni olan psikoaktif bir maddenin yanı sıra kendine özgü bir koku ve antiseptik özelliklere sahip uçucu, yanıcı, renksiz bir sıvıdır.

Etil alkol, suda ve diğer organik bileşiklerde kolaylıkla çözünebildiğinden, boya ve verniklerden yakıtlara kadar kişisel bakım ve güzellik ürünleri de dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde kullanılmaktadır.

Etanol, hem etilenin hidrasyonu ile hem de şekerlerin maya tarafından fermantasyonu ile biyolojik işlemlerle üretilir. Hangi işlemin daha ekonomik olduğu, petrol ve tahılın mevcut hisse senedi fiyatlarına bağlıdır.

Etanol, en önemli alkol türlerinden biridir ve kimyasalların bir alt kümesidir.

Etanol üretimi:

Etanol üretim yöntemi, kullanılan hammaddenin türüne bağlıdır. Nişastalı veya şeker bazlı gıdalar için selüloz hammaddeleri için bu işlem daha kısadır. Etanol üretimi nişasta ve şekere dayalıdır.

Etanol, genellikle mısır, buğday veya pancardan yapılan yerli üretim için alternatif bir yakıttır. Ayrıca mahsul artıkları ve ahşap gibi selülozik hammaddelerden yapılır. Ancak bu yaygın değildir.

Kuru öğütme, mısırın un haline getirilmesi ve yaygın olarak damıtılmış tahıllar ve karbondioksit ürünleri ile etanolde fermente edilmesi işlemidir.

Selülozik gıdalardan etanol üretimi: çimen, ağaç ve mahsul artıkları gibi nişasta bazlı ürünlerin kullanımından daha karmaşık bir süreçtir. Selülozik etanol üretimi için iki ana yol vardır: biyokimyasal ve termokimyasal. Biyokimyasal süreç, ko-selüloz şekerlerini serbest bırakmak için bir ön arıtmayı ve ardından selülozu şekerlere parçalamak için hidrolizi içerir. Şekerler etanole fermente edilir ve lignin geri kazanılır ve üretim süreci için enerji üretmek için kullanılır. Termokimyasal dönüşüm süreci, karbon monoksit ve hidrojen karışımı olan singaların üretimi için bir biyokütle hammaddesine ısı ve kimyasalların eklenmesini içerir. Singas, katalizör ile karıştırılır ve etanol ve diğer sıvı ürünlere dönüştürülür.

Etanol, hem petrokimyasallar, etilenin hidrasyonu, hem de biyolojik işlemler, şekerlerin maya ile fermente edilmesiyle üretilir. Hangi prosesin ekonomik olarak daha uygun olduğu, zengin petrol ve tahıl yemi fiyatlarına bağlıdır.

Etanol uygulaması:

Etanol, merkezi sinir sistemi depresanı olarak en yaygın kullanılan psikotrop ilaçlardan biridir.

Etanolün çoğu motor yakıtı ve yakıt katkı maddesi olarak kullanılır.

Etanol roket yakıtı olarak kullanılmıştır ve şu anda hafif füze uçaklarında rekabet etmektedir.

Etanol, yaygın olarak bulunabilmesi, düşük maliyeti, yüksek saflığı ve düşük toksisitesi nedeniyle yakıt hücrelerinde kullanılmaktadır.

Etanol şömineler gibi ev ısıtma sistemlerinde, bir evi ısıtmak veya süslemek için de kullanılabilir.

  • Hammaddelerin imalatında ve üretiminde ve etil halojenürler, etil esterler, etil eter, asetik asit ve etil aminler gibi diğer organik bileşiklerin öncüsü olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Defrost olarak kullanılan bir işlemde çözeltiden yağları, mumları ve klorofili çıkarmak için işlem sonrası çözücü olarak.

Etanol, boyalarda, tentürlerde, işaretleyicilerde ve gargara, parfüm ve deodorant gibi kişisel bakım ürünlerinde bulunur.

Polisakkaritler, alkol varlığında sulu bir çözeltiden çökelir ve bu nedenle DNA ve RNA‘nın saflaştırılmasında etanol çökeltmesi kullanılır.

Düşük donma noktası ve düşük toksisitesi nedeniyle etanol bazen laboratuvarlarda kuru buz veya diğer soğutma malzemeleri ile kapları suyun donma noktasının altındaki sıcaklıklarda tutmak için bir soğutma banyosu olarak kullanılır. Bu nedenle alkollü termometrelerde aktif sıvı olarak da kullanılır.

  • İyot tentürlerinin, öksürük şuruplarının vb. hazırlanmasında çözücü olarak ana kullanımı. Ayrıca pentan ve heksan gibi hafif alifatik hidrokarbonlar ve trikloroetan ve etilen tetraklorür gibi alifatik klorürler ile karıştırılabilir.
  • Soğuk hava deposunda kullanılmak üzere kuru buz (donmuş CO2) üretimi
  • Bitki seralarında fotosentezi destekleyin